برگزاری دوره آموزشی Wordبه صورت الکترونیکی
دوره آموزشیWordبا هدف کسب مهارت در کاربرد نرم افزارwordدر فرآیندهای اداری و برنامه ریزی ویژه کارکنان شاغل در معاونت توسعه و فناوری رسانه از تاریخ 4/24 تا 98/6/11 به مدت 30 ساعت به صورت الکترونیکی (همزمان) با تدریس آقای حسین نوابی در حال برگزاری است.

      امروزه نرم افزارهای کاربردی مجموعه آفیس امکانات ویژه ای را برای کاربران به ‏ویژه کاربران شاغل در بخش های برنامه ریزی، اداری، مالی و دفتری و حتی بخش های تخصصی در سازمان ها فراهم کرده است. سازمان صدا و سیما نیز براساس نیاز کارکنان خود در بخش های برنامه ریزی، اداری، مالی و دفتری از امکانات این مجموعه به ویژه نرم افزارword بهره مند می شود. اکثر مشاغل در حوزه فنی کم و بیش با نرم افزارwordاز جمله نگارش نامه ها و گزارشات سرو کار دارند که عناوین شغلی کارشناس سیستم، متصدی دفتری، کارمند خدمات عمومی وظایف متعددی در این بخش دارند اما عناوین شغلی دیگر نیز به تناسب کار خود به نوعی با این نرم افزار سر و کار دارند که آموزش این پرسنل سرعت کارها و عملکرد بهتر و افزایش کارآیی را در پی خواهد داشت. نگارش یک گزارش که از وظایف مهندسان یا تکنسین های فنی که در سطح کارشناسی یا سرپرستی هستند بسیار مهم و ضروری است.نداشتن مهارت کافی در کاربرد نرم افزارwordکاهش کیفیت فعالیت های مرتبط مانند مکاتبات اداری و گزارشات را بدنبال دارد. لذا آموزش در این حوزه ضروری است.

     فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثِ فرمت كردن صفحات، ايجاد جدول، گرافيك درword art، ادغام پستی، دستورات پيشرفته، چاپ، مفاهيم پايه و قابلیت هایword ، مديريت فايل ها، فرمت کردن حروف، وارد كردن متن و عمليات روي آنها و فرمت كردن پاراگراف‌ها آشنا می ­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 9 مرداد 1398