برگزاری کارگاه آموزشی راک صوتی در مرکز اصفهان
کارگاه آموزشی راک صوتی با هدف کسب مهارت در نگهداری اصولی پایه های اصلی موج در فرستنده های رادیویی ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، کمک مهندس و تکنسین فرستنده از تاریخ 22 تا 98/10/25 به مدت 32 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای حسین اعتمادی ­نژاد در مرکز اصفهان در حال برگزاری است.

      با توجه به اينكه براي هر فركانس راديويي يك دستگاه راك صوتي لازم است تا سيگنال صدا را از بخش هاي مختلف (فرستنده هاي ارتباطات زميني، ماهواره اي، اف ام، مايكروويو و خطوط تلفني و مخابرات) دريافت و به فرستنده راديويي ارسال كند، بنابراين راک صوتی داراي اهميت بسيار ويژه اي براي ايستگاه هاي راديويي است. اما متاسفانه همكاران ايستگاه ها در خصوص نگهداري صحيح و عيب يابي اين دستگاه آموزش لازم را نگذرانده و این مسئله باعث خرابي و قطعي سيگنال و حتي منجر به خاموشي چندين ساعت فرستنده راديويي در برخي از ايستگاه ها شده است. در اين خصوص ستاد به ناچار برای رفع آن، مجبور است همكاران متخصص را براي شناسايي و برطرف نمودن اشكالات به ايستگاه هاي مشكل دار اعزام كند كه علاوه بر خاموشي، هزينه هاي زيادي را هم در بر دارد. بنابراين لازم است براي حل اين مشکلات آموزش هايی به همكاران ايستگاه هاي فرستنده راديويي داده شود.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ استانداردسازي تجهيزات راك صوتي از لحاظ كيفيت و كميت، مفاهيم صدا( ماهيت، جنس و نحوه انتشار) و پارامترهاي كيفي صدا، عملكرد تجهيزات راك صوتي و بلوك دياگرام آن، نحوه سيم بندي و برقراري ارتباطات بين تجهيزات راك صوتي، تنظيمات دستگاه هاي راك صوتي، كاليبراسيون دستگاه به صورت ادواري، عملكرد دستگاه اندازه گيري، نحوه صحيح نگهداري و نصب مكانيكال و الكتريكال تجهيزات آشنا می­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 24 دی 1398