برگزاری دوره آموزشی نظم و نثرکهن در مرکز خراسان جنوبی
دوره آموزشی «نظم و نثرکهن» با هدف توانمند سازی و آشنایی فراگیران با قرائت صحیح وفهم درست معانی متون کهن نظم و نثر برای عناوین شغلی تهیه کننده رادیویی، ارزیاب پخش، گوینده رسانه و... در مرکز خراسان جنوبی از 14 تا 16 تیر 1399 به مدت 24 ساعت(14 ساعت نظری و 10 ساعت عملی) توسط آقای سعيد يوسف نيا (مدرس دوره) و آقای مسعود محمودی(کارشناس اجرا) با رعایت کامل پروتکل­های بهداشتی مراکز آموزشی سازمان در حال برگزاری است.

 یکی از ضروریات متون کهن ادبی و درک زیبایی و فهم معانی آنها، درست خوانی آن متون است. زبان فارسی به دلیل معرب نبودن( اعراب گذاری ندارد)، آمیختگی با برخی زبان ها (نظیر عربی، ترکی و...) و نیز آمیختگی عمیق با آرایه­ های مختلف بدیعی و بیانی گاه برای مخاطبان خود به راحتی قابل فهم نیست . در این میان، رسانه های جمعی نظیر رادیو و تلویزیون به جهت آنکه مستقیما و به لحاظ شنیداری با مخاطب خود ارتباط برقرار می کنند ناگزیرند که شکل درست واژگان را به مخاطبان خود آموزش دهند و با خواندن درست متون ادبی نه تنها میراث ادب و فرهنگی خود را پاس بدارند بلکه این امکان را نیز ایجاد کنند که به درستی مفهومی را انتقال دهند.

سرفصل های این دوره آموزشی شامل این موارد است:

     خوانش آرایه های بدیعی و بیانی آثار شاعرانی مانند سعدی، مولوی، عطار  ،عبید زاکانی، صائب و...

     تلفط صحیح قصاید(رودکی- منوچهری- فرخی سیستانی)

 

از فراگیران پس از پایان دوره انتظار می رود بتوانند متون نظم کهن ادبیات فارسی را به درستی بخوانند؛ واژگان عربی که در ادبیات فارسی وارد شده اند را به درستی تلفظ نمایند. و آرایه های بدیعی و بیانی را در نظم و نثرکهن به درستی تشخیص دهند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 تیر 1399