برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز«گزارش نویسی کیفی، محتوایی » در مرکز قم
کارگاه آموزشی گزارش نویسی کیفی،محتوایی با هدف توانمندسازی فراگیران برای ارتقای کمی و کیفی محتوای گزارش­های مختلف اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استانها و شناسایی و بکارگیری روش­ها و مهارت های گزارش نویسی کیفی طراحی و از تاریخ 97/12/4 تا 97/12/6 به مدت 24 ساعت در مرکز قم برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 29 نفر از کارشناسان سیستم، ارزیابان برنامه و کارشناسان نرم افزار شاغل در مراکز استان‌ها حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای خسرو رستمی تدریس شد.

از آنجا که محصول نهایی همه فعالیت­های اداره کل برنامه ­ریزی و نظارت معاونت استانها و نیروی انسانی آن در تحلیل­ها و گزارش­های مقطعی، ادواری و سالیانه متجلی و منعکس می­شوند و با توجه به مأموریت و شرح وظایف کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استانها، هر گزارش در حکم  ویترین یا آیینه تمام نمایی از کل این مجموعه محسوب می­شود. لذا ارتقای کمی و کیفی محتوای گزارش­ های مختلف موجب بهبود همه     فعالیت­ های این اداره کل و مجموعه­های مرتبط ستادی و صفی می­شود.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: تعریف و انواع گزارش شامل گزارش پژوهشی، گزارش عملکرد و گزارش خبری،ساختار و درون مایه­ ی انواع گزارش شامل عنوان، مقدمه، بدنه اصلی/ اجزای فرعی، نمودارهای هندسی و گرافیکی، جمع­بندی، بحث و تحلیل  و چکیده، گزارش عملکرد واحدهای ستادی و صفی (اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استانها)، نقاط قوت و ضعف، توصیف، تحلیل و تفسیر و استنباط شامل تعریف کیفیت و تحلیل کیفی، تحلیل و تفسیر و اصول و مهارت­های آن، مرور چند گزارش کیفی و کمی به منظور تشریح اصول تحلیل و تفسیر وارائه راهنمایی برای نگارش و تدوین گزارش کیفی محتوایی آشنا شدند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 7 اسفند 1397