برگزاری دوره آموزشی روش تحقیق با تاکید بر تحلیل محتوا و افکارسنجی در مرکز قزوین
دوره آموزشی «روش تحقیق با تاکید بر تحلیل محتوا و افکارسنجی» با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی وسازمانی به شناسایی انواع روش­های تحقیق برای سنجش پیام­های مخاطبان در مرکز قزوین از 27 بهمن تا 28 بهمن 1398 به مدت 16 ساعت (3 ساعت عملی و 13ساعت نظری)، توسط آقای رضا خاشعی(مدرس دوره) برگزار می شود.

  فراگیران در این دوره با مباحثی مانند انواع تحقیق (از منظر نوع متغیر و میزان ژرفایی) انواع تحقیق (از منظر روش و نحوه گردآوری اطلاعات) ساختار­های برنامه­ سازی رادیویی و تلویزیونی، طرح تحقیقی، آشنایی با انواع روش­ های تحقیق در روش­های شناخت، روش­های تحقیق کیفی:  تحلیل روایت - تحلیل گفتمان - تحلیل مضمون(تماتیک) فوکوس گروپ و روش کیو و روش تحقیق ترکیبی آشنا می شوند.

انتظار می رود فراگیران پس از پایان دوره بتوانند:  انواع روش­های تحقیق را تشخیص و متناسب با موضوع، روش مناسبی را انتخاب و بر اساس موضوع انتخابی روش مورد نظر را به­ درستی اجرا نمایند و همچنین بتوانند بر اساس نتایج بدست آمده از داده­های تحقیق (سنجش افکار، تحلیل محتوا) تحلیل مناسبی را ارائه دهند.

شایان ذکر است در روز پایانی این دوره جناب آقای سفاری مشاور محترم مدیر کل روابط عمومی سازمان جهت تکمیل مباحث دوره، مطالبی را در چند دقیقه برای فراگیران بیان نمودند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 بهمن 1398