برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز«تکنیک­ های حل مسئله و تصمیم ­گیری » در مرکز اصفهان
کارگاه آموزشی تکنیک ­های حل مسئله و تصمیم­گیری با هدف افزایش مهارت کارشناسان سیستم با شیوه ­های حل مسأله و تصمیم­ گیری در بهبود و ارتقای فرآیند­های سیستمی طراحی شده است و از تاریخ 97/11/16 تا 97/11/17 به مدت 14 ساعت در مرکز اصفهان در حال برگزاری می ­باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 27 نفر از کارشناسان سیستم شاغل در مراکز استان‌ها حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای احمد میرزایی تدریس می‌شود.

یکی از مهمترین وظایف شغلی­ کارشناس سیستم شناسایی مشکل، تجزیه و تحلیل آنها و ارائه راه حل و طراحی سیستماتیک سازمانی است. از آنجا که مشکلات بسیاری در واحدهای مختلف سازمانی وجود دارد که در انجام فرآیندهای سازمان خلل ایجاد می­کند، لذا افزایش توانایی کارشناسان در شناسایی مشکل، مطرح و بررسی کردن  جهت رفع و بهبود آن موجب تعیین راه حل مناسب  و اجرا خواهد شد، بنابراین کسب مهارت کارشناسان سیستم با شیوه­های حل مسئله و تصمیم ­گیری در بهبود و ارتقای فرآیند­های سیستمی بسیار مؤثر است.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: تعریف مسئله، شیوه ­های مسئله­ یابی، عوامل موثر در شناخت مسئله، تعریف تصمیم ­گیری، موقعیت­های تصمیم­ گیری، شیوه های تصمیم­ گیری برای حل مسأله، فرآیند حل مسئله (تعیین اهداف/تشخیص/اولویت بندی/راه حل یابی/ ارزیابی/تصمیم گیری/آماده سازی/اجرا/ارزیابی/اصلاح)، موانع حل مسئله، شیوه­ های غلبه بر موانع در حل مسئله، روش­ها و فنون شناسایی مسئله، روش­ها و فنون   تصمیم گیری،چالش­ های تصمیم­ گیری، دام­ های تصمیم­ گیری، شناسایی و تعریف دو مسئله در محیط کار و پیشنهاد راه کارهای حل آن با استفاده از روش­های مطرح شده آشنا می ­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 بهمن 1397