برگزاری کارگاه آموزشی اصول ارزیابی و نظارت فنی در مرکز قم
کارگاه آموزشی اصول ارزیابی و نظارت فنی با هدف شناخت فراگیران نسبت به فرآيندهاي نظارت و ارزيابي ویژه عناوین شغلی فنی از تاریخ 7 تا 98/2/9 به مدت 18 ساعت با حضور مدرسان کارگاه آقایان سیدمحمد موسوی و حسین حسینی در مرکز قم در حال برگزاری است.

    گستردگي و اهميت حوزه فني براي سازمان صدا و سيما، معاونت توسعه و فناوری رسانه را بر آن داشت تا در هر مركز نماينده اي با عنوان كارشناس نظارت و ارزيابي قرار دهد که پس از آموزش، گزارش هاي كامل به صورت فصلي از هر واحد به اداره كل نظارت و ارزيابي فني ارائه شود تا در صورت وجود اشكال در هر يك از واحدها اداره كل موردنظر مشکل را به ستاد مربوطه اعلام نمايد و اقدامات لازم برای حل آن صورت گیرد.

    فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ لزوم ارزيابي در حوزه فني، ارزيابي، نظارت، كنترل در حوزه فني، روش هاي متداول در ارزيابي، ارزيابي مديريتي (360 درجه) با رويكرد كاربردي در حوزه فني، شناخت شاخص ها و معيارها، شاخص هاي ارزيابي در تمامي واحد هاي فني، تركيب و تلفيق ارزياب مديريتي و فني  و تحليل داده ها و جمع بندي آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 8 اردیبهشت 1398