برگزاری دوره آموزشی کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه در مرکزخوزستان
این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی از تاریخ 96/11/28 لغایت 96/11/30 به مدت 23 ساعت در مرکز خوزستان در حال برگزاری می­باشد.

تدریس این دوره بر عهده آقای هوشنگ جاوید است و شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی تهیه کننده رادیو و تلویزیون، کارگردان  تلویزیونی و ارزیاب برنامه می‌باشند

فراگیران پس از پایان دوره آموزشی انواع شاخه های موسیقی آیینی کردی را بیان کنند، مفاهیم فرم، طنین و سکوت در موسیقی را توضیح دهند، انواع حالت های موسیقی در برنامه سازی را  به درستی به کار گیرد، با شناخت از نظام عروضی تشخیص دهد که کدام موسیقی را میتواند با توجه به ویژگی های منطقه ای انتخاب و استفاده نماید، بر اساس حرکت متن، موسیقی مناسب که خود دارای حرکت است را انتخاب کرده و حرکت متن و حرکت موسیقی را با انتخاب صحیح یکسان نماید و در پایان کلاس متن و موضوع برنامه خود را مشخص کرده و بر اساس آن،  موسیقی مناسب، فرم و  تزئینات مناسب ژانر برنامه را انتخاب و بکار گیرد.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 28 بهمن 1396