برگزاری دوره آموزشی حین خدمت تهیه کنندگان سیما
به گزارش مدیریت ارتباطات آموزشی، دوره آموزشی حین خدمت تهیه کنندگان سیما از تاریخ 95/8/25 لغایت 95/10/21 در مرکز آموزشی امام رضا (ع) ویژه تهیه کنندگان سیما با حضور مدرس دوره آقای محمدرضا پاسدار با حضور بیش از 27 نفر از تهیه کنندگان در حال برگزاری می باشد.

به گزارش مدیریت ارتباطات آموزشی، دوره آموزشی حین خدمت تهیه کنندگان سیما از تاریخ 95/8/25 لغایت 95/10/21 در مرکز آموزشی امام رضا (ع) ویژه تهیه کنندگان سیما با حضور مدرس دوره آقای محمدرضا پاسدار با حضور بیش از 27 نفر از تهیه کنندگان در حال برگزاری می باشد.

هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنایی با اصول تهیه کنندگی و معرفی راههای نوین برنامه سازی وجذب مخاطب می باشد.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 آذر 1395