برگزاری کارگاه آموزشی «روش­های مقدماتی و پیشرفته تحلیل محتوای برنامه­ های رسانه ­ای » در اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه (قم)
کارگاه آموزشی روش­های مقدماتی و پیشرفته تحلیل محتوای برنامه ­های رسانه ­ای با هدف آشنایی و تسلط فراگیران بر مجموعه روزآمد و معتبری از روش ­ها، فنون و ابزار توصیف و تحلیل شکلی و محتوایی برنامه ­ها و تولیدات رسانه ­ای برای افزایش کیفیت و کاربرد محصولات پژوهشی (گزارش­ها و تحلیل­ها) طراحی و از تاریخ 97/11/8 تا 97/11/10 به مدت 24 ساعت در اداره کل پژوهش‌های اسلامی رسانه‌ (قم) در حال برگزاری است.

در این کارگاه آموزشی تعداد 20 نفر از پژوهشگران آن اداره کل حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای خسرو رستمی تدریس می‌شود.

با توجه به وظیفه حساس پژوهشگران سازمان صدا و سیماکه شناخت، توصیف و تحلیل کمی و کیفی و معنایی محصولات و تولیدات رسانه ملی را برعهده دارند، بدیهی است که افزایش آشنایی و تسلط بر مجموعه روزآمد و معتبری از روش­ها، فنون و ابزار توصیف و تحلیل شکلی و محتوایی برنامه­ ها و تولیدات رسانه ­ای موجب افزایش کیفیت و کاربرد محصولات پژوهشی (گزارش­ ها و تحلیل­ ها) و شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای ارتقای کیفی برنامه­ ها می شود. لذا برگزاری این کارگاه آموزشی می­تواند مسیر نوینی در ارتقای توانمندی­ ها و فعالیت­های چند منظوره پژوهشی بویژه در رابطه با انواع برنامه­ های رسانه ­ای بگشاید.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: کلیات روش­های تحقیق در ارتباطات و رسانه، تشریح اصول و مهمترین مباحث رسانه شناسی و انواع برنامه ­های رسانه­ ای، تشریح روش­های تحلیل کمی و کیفی برنامه ­ها، مشارکت و اقدام عملی فردی یا گروهی فراگیران در تحلیل یک برنامه رادیو- تلویزیونی بر اساس آموخته ­های طول کارگاه و ساختار گزارش نویسی تحلیل برنامه­ های رسانه ­ای آشنا می ­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 9 بهمن 1397