اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 1401- 1400
اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 1401- 1400

حسب اطلاعیه دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی مبنی بر پذیرش دانشجو درسال تحصیلی 1401-1400، با توجه به شرايط مندرج در دستورالعمل آزمون و نیز شرایط اختصاصی سازمان، داوطلبان مي توانند از طریق سامانه اینترنتی موجود در سایت دانشگاه مذکور ثبت نام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر با سرکار خانم دیلمی (22652817) تماس حاصل نمایید.

 شرایط اختصاصی سازمان:

داوطلبان برای دریافت معرفی نامه سازمان (پس از قبولی در آزمون ورودی) باید علاوه بر شرایط مندرج در دستورالعمل دانشگاه، شرایط اختصاصی سازمان صدا و سیما را به شرح زیر داشته باشند:

1-     داشتن حداقل 3 سال سابقه همکاری رسمی با سازمان

تبصره: امکان ارائه معرفی نامه به همکاران رسمی – آزمایشی، پیمانی، قرارداد تأمین اجتماعی، شرکتی، برآوردی، خرید خدمت و ... وجود ندارد

2-     داشتن حداقل 12 سال ظرفیت خدمت معتبر از نظر بازنشستگی

3-     داشتن پست مدیریت رسمی سازمانی و یا درجه ارشدیت درعنوان شغلی (درج شده در حکم استخدامی)

4-    داشتن موافقت بالاترین مقام محل خدمتی

5-    از آنجاکه براساس نظامنامه "چگونگی ادامه تحصیل و پذیرش رشته های تحصیلی کارکنان سازمان" کلیه کارکنان خواستار ادامه تحصیل می بایست قبل از شروع تحصیل نسبت به تکمیل فرم مربوطه در پرونده شخصی و طی فرآیند لازم برای دریافت مجوز اقدام نمایند. لذا انجام امر فوق برای داوطلبان این آزمون (به استثناء ایثارگران) ضروری می باشد.

نکته: درصورت قبولی و نداشتن شرایط مذکور، سازمان هیچ گونه مسئولیتی در قبال معرفی افراد پذیرفته شده به دانشگاه ندارد.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1399