برگزاری کارگاه آموزشی«کاربردموسیقی ایرانی در رسانه» در مرکز مازندران
کارگـــاه آموزشی کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه در رادیو مورخ 97/10/17 الی97/10/19 به مدت23ساعت در مرکز مازندران برگزار شد. هدف از بـرگزاری این کارگاه ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرش تهیه‏ کنندگان و ارزیابان برنامه رادیو و تلویزیون در مورد کاربرد موسیقی ایرانی در برنامه‏ ها می‏ باشد.

در ایــن کارگاه تعدادی از ارزیابان و تهیه‏ کنندگان رادیــو و تلویزیون مرکز مازندران حضور دارنــــد و محتوای آموزشی آن توسط آقای هوشنگ جاوید تدریس می‏شود.

 به دلیل نیاز مخاطبان به موسیقی ایرانی، رسانه ملی برای بکارگیری فرهنگ و داشته‏ های ایرانی به این سمت و سو حرکت کرده و درمبحث استفاده و شناخت موسیقی برای رادیو بیشتر به چارچوب مخاطب شناسی روی آورده است. با توجه به اینکه نشانه ‏های ویژه هنری نهفته در موسیقی هر منطقه از در برنامه‏ ها کمرنگ شده  لذا سعی شده در این کارگاه، به دلیل آشنایی ناکافی برنامه ‏سازان با موسیقی اصیل مناطق مختلف ایران برنامه ‏سازان رادیو را با اساس و شاخه‏ های متنوع موسیقی نواحی و اصول صحیح بکارگیری انواع موسیقی محلی دربرنامه ‏های رادیویی آشنا شوند.

فراگیران در این دوره با مباحثی نظیر: شناخت موسیقی آیینی، شناخت فرم، طنین، سکوت، اصول بکارگیری حالت ‏های موسیقی درتدوین برنامه، آشنایی با نظام عروضی، حرکت وحالت های موسیقی، نحوه انتخاب موسیقی مناسب در ژانرهای مختلف برنامه‏ های رادیویی وتلویزیونی.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 22 دی 1397