برگزاری کارگاه آموزشی«آیین نگارش و گزارش نویسی» در مرکز آموزشی امام رضا (ع)
کارگاه آموزشی آیین نگارش و گزارش‌نویسی با هدف توانمندسازی بازرسان سازمان نسبت به اصول و فنون گزارش نویسی برای ارائه گزارش‌های خلاصه، دقیق و مناسب طراحی شده است و از تاریخ 98/02/29 تا 98/03/28 به مدت 42 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا (ع) در حال برگزاری می ­باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 11 نفر از کارشناسان اداری و سیستم، کارمندان پژوهش، کارگردانان ویدئو، کارمندان خدمات عمومی، حراست و متصدیان خدمات اداری و تایپ شاغل در تهران حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای سید کریم حسینی احمد ‌آبادی تدریس می‌شود.

با توجه به بخشی از شرح وظایف اداره کل بازرسی سازمان صدا و سیما که به بازرسی مستمر و ادواری، سنجش کیفیت و میزان انطباق و عملکرد قسمت‌های مختلف سازمان با اهداف سازمانی می‌پردازند؛ در انجام این فرآیند داشتن مهارت و تخصص لازم برای جمع بندی مناسب و ارائه نتایج به مدیران ارشد، ارائه نگاهی تخصصی به گزارش نویسی مناسب در اولویت می‌باشد، لذا مهارت پرورش معانی و مفاهیم، بازخوانی، بولتن نویسی، فنون تلخیص و انواع ویرایش مانع از ایجاد اختلال در ارائه گزارش‌های بازرسی و بازخوردهای نامناسب می‌شود.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: آیین نگارش، گزارش نویسی و تهیه بولتن، خلاصه نویسی و ویراستاری آشنا می ­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 29 اردیبهشت 1398