برگزاری کارگاه آموزشی سوژه سازی و سوژه‌یابی خبر در مرکز قزوین(منطقه‌ای)
این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در ایده‌پردازی و سوژه‌یابی خلاقانه برای تولید محتوای رسانه‌ای و جذابیت در موضوع، بر اساس نیاز مخاطب به منظور بهبود و رشد کیفی برنامه‌ها و تولیدات خبری رسانه ملی در رقابت با رسانه‌های بیگانه برگزار می‌شود.

 این کارگاه آموزشی توسط آقای سید جواد ماهری  از تاریخ 7/10 الی 98/7/11 به مدت 16 ساعت تدریس می‌شود.

فراگیران (سردبیران، دبیران خبر، خبرنگاران و کارشناسان تحقیقات سیاسی) از مراکز همدان، زنجان، البرز، گیلان و قزوین هستند که در مرکز قزوین به صورت منطقه‌ای مشغول یادگیری هستند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند سوژه ها را بر اساس پارامترهای (زمان، بیان، کیفیت و منابع) طبقه بندی کنند، ویژگی سوژه پرداز (اشراف اطلاعاتی، احساس قوی، نگرش طولی، دانش و دید جامعه شناسی،  استقلال رای و ....) را با مثال تشریح کنند، فنون اقناع مخاطب (تبليغ، تلقين، تقليد، تصويرسازي، غفلت زدايي، آموزش و اطلاع رساني) را در سوژه یابی همراه با مثال توضیح دهند، یک سوژه خبری را با سناريو، پژوهش و اصل بازنمایی حرفه ای پردازش کنند، باید و نبایدهای گزینش سوژه را تحلیل کنند، ویژگی‌های (15گانه) یک سوژه خبری را براساس شاخص‌های حرفه‌ای‌گری آماده و ارائه کنند و سوژه های خبری را برمبنای فنون مدرن (یادگیری درعمل، شبیه سازی و ایفای نقش) به کار گیرند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 10 مهر 1398