پنجمین دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر
شورای امر به معروف و نهی از منکر با همکاری اداره کل آموزش به منظور ارتقاء سطح معلومات و افزایش توانمندی همکاران محترم در خصوص امر به معروف و نهی از منکر و اجرای صحیح آن قصد دارد پنجمین دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر را برگزار نماید.

همکاران محترم می توانند با مراجعه به صفحه آموزش در پرونده شخصی، سایت اطلاع رسانی معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی در این دوره آموزشی ثبت نام نمایند.

زمان ثبت نام و دریافت فایل محتوای آموزشی: 25 بهمن لغایت 12 اسفند 1399

زمان آزمون: 17 اسفند 1399

توجه:

همکارانی که در آزمون این دوره آموزشی نمره قبولی 12 را کسب نمایند از امتیاز درج در پرونده شخصی بعنوان 20 ساعت آموزش حین خدمت و اعطای گواهینامه برخوردار خواهند شد. ضمناً به 150 نفر از کسانی که بالاترین نمره را بدست آورند مبلغ 200 هزار تومان جایزه اعطاء خواهد گردید.

درسنامه آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر

فایل pdf درسنامه آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر

تاریخ انتشار: شنبه 9 اسفند 1399