کارگاه آموزشی خبرنویسی تلویزیونی در معاونت سیاسی
این کارگاه آموزشی با هدف توانمندسازی فراگیران در تشخیص و کاربرد اطلاعات درست متن خبری با تأکید بر اصول خبرنویسی و فنون جدید ارائه و انتشار خبر مناسب و جذاب به منظوربرجسته سازی خبر تلویزیون از تاریخ 8/19 تا 98/9/18 روزهای یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت 14 الی 16 به مدت 16 ساعت در ساختمان آموزشی امام رضا(ع) (طبقه بالای رستوران سبز) در حال برگزاری می ­باشد.

تدریس این کارگاه بر عهده آقای فتحعلی تیرگر فاخری است و شرکت‌کنندگان، کارکنان معاونت سیاسی با عناوین شغلی دبیر خبر و خبرنگار می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند اجزا، عناصر و ارزشهای خبری را در متن خبری تشخیص دهند، از عناصر و ارزشهای خبری در تنظیم خبر به درستی استفاده کنند، گونه های مختلف لید را بشناسند، ارزشها و عناصر خبری را در نگارش لید به کار گیرند، سوژه های خبر تلویزیونی را از دیگر رسانه ها تفکیک کنند، گزارش و مصاحبه های تلویزیونی تهیه کنند، مدل‌های مختلف چینش خبر را خلاقانه مدیریت کنند و  شیوه های خبرنویسی تلویزیونی را به درستی به کار گیرند.

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 آبان 1398