برگزاری کارگاه آموزشی زیبایی شناسی تصویر برای کارکنان معاونت برون مرزی
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود وتعالی فردی، شغلی و سازمانی و با هدف افزایش مهارت فراگیران در ادراک و ارزیابی تصاویر خبری برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی زیبایی شناسی تصویر برای دبیران خبر و سردبیران خبراز تاریخ 10/29 تا 98/11/27 به مدت 24 ساعت روزهای یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9 تا 12 در سالن آموزش واقع در طبقه همکف ساختمان  معاونت برون مرزی توسط آقای حمیدرضا حافظی در حال برگزاری می­ باشد. 

 فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند بر اساس متن تنظیم شده، بهترین تصویر را از آرشیو تصاویر مرتبط موجود انتخاب کرده و با توجه به ظرایف هنری پنهان و با نگاه خلاقانه در برنامه های خبری ( مستند،گزارشی و ...) به کار گیرند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 12 بهمن 1398