دوره آموزشی « اصول حرفه ای گزارشگری و خبرنگاری» در مرکز آبادان
دوره آموزشی «اصول حرفه ای گزارشگری و خبرنگاری» با هدف آشنایی خبرنگاران و گزارشگران با مفاهيم و فرآيندهاي ارتباط، شناخت حرفه اي آنها از رسانه و توانمندسازي آنها برای تهيه و تنظيم گزارش هاي راديوئي و تلويزيوني درسالن کنفرانس مرکز آبادان برگزار شد.

 دوره آموزشی «اصول حرفه ای گزارشگری و خبرنگاری» با هدف آشنایی خبرنگاران و گزارشگران با مفاهيم و فرآيندهاي ارتباط، شناخت حرفه اي آنها از رسانه و توانمندسازي آنها برای تهيه و تنظيم گزارش هاي راديوئي و تلويزيوني درسالن کنفرانس مرکز آبادان برگزار شد.

این دوره آموزشی با شرکت خبرنگاران و گزارشگران آن مرکز از تاریخ 23 لغایت 26مرداد ماه به مدت 32 ساعت، توسط آقای حجت اله کمیجانی تدریس شد.

آموزشگیران در این دوره با موضوعات مختلف مرتبط با اصول و مبانی خبر نویسی،خبرنگاری و گزارشگری آشنا شدند. برخی از موضوعات مطرح شده در این دوره آموزشی عبارتند از: شناخت حوزه های اختصاصی خبر، مراحل خبرنگاری و گزارشگری، سوژه یابی و سناریو نویسی در خبرنگاری و گزارشگری،اصول و انواع مصاحبه، نقش و کاربرد موسیقی، افکت، آمبیانس و صداهای مستند در گزارش های خبری، مستندهای خبری و اصول فنی گزارشگری.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 مرداد 1395