برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت دانش در معاونت سیاسی
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران در مقوله مدیریت دانش به منظور بهره‌گیری از این دانش در راستای مدیریت اطلاعات، تسهیل در ایجاد دانش جدید و مدیریت روشهای تسهیم و کاربردی کردن فرآیندهایی است که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشه اعضا و دارایی مبتنی بر دانش آن می پردازد.

 کارگاه آموزشی مدیریت دانش از تاریخ 98/6/9  تا 98/6/10  از ساعت 14 الی 18  به مدت 8 ساعت در ساختمان آموزشی امام رضا(ع) (طبقه بالای رستوران سبز) در حال برگزاری می­باشد.

تدریس این کارگاه بر عهده آقای کوروش مفاخری است و شرکت‌کنندگان در آن کارکنان معاونت سیاسی (دبیرخبر، خبرنگار، کارمند خبر و...) می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند تفاوت بین داده، اطلاعات و دانش را تشخیص دهند، چرخه مدیریت دانش را نام ببرند، ابعاد کلان نظام جامع مدیریت دانش سازمانی را تحلیل نمایند، در قالب یکی از اعضای تیم مهندسی دانش نقش ایفا کنند، به منظور استخراج دانش از مهمترین ابزارهای آن(مشاهده و مصاحبه) استفاده نمایند، گزارشی از یک حادثه را مبتنی بر مهمترین مسائل، تحلیل و دسته بندی نمایند و در بطن یک گروه، دانش تجربی حاصل از یک بحران را به شکل قابل استفاده برای دیگر کارکنان سازمان تدوین نمایند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 10 شهریور 1398