اطلاعیه مرکز آموزش مدیریت دولتی
در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با هدف ارتقای سطح دانش و نگرش و توسعه مهارت های شغلی و حرفه ای مدیران و کارکنان دولت، مرکز آموزش مدیریت دولتی دوره های آموزشی زیر را به شیوه الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز برگزار می کند.

در آستانه چهل و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و با هدف ارتقای سطح دانش و نگرش و توسعه مهارت های شغلی و حرفه ای مدیران و کارکنان دولت، مرکز آموزش مدیریت دولتی دوره های آموزشی زیر را به شیوه الکترونیکی و از طریق سامانه آموزش های الکترونیکی مرکز برگزار می کند. 

 

فراگیرانی که از تاریخ 12 تا 22 بهمن در دروه ها ثبت نام کنند از 20درصد تخفیف ویژه در شهریه برخوردار خواهند شد.

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 15 بهمن 1399