برگزاری کارگاه آموزشی آینده‌پژوهی برای کارکنان معاونت سیاسی
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی، درک و تحلیل فراگیران از تصویر سازی، آگاهی از آینده در روندهای مؤثر بر خبر و سناریوهای محتمل‌ و مطلوب خبر رسانه ‌ملی طراحی شده است.

 کارگاه آموزشی آینده‌پژوهی از تاریخ 4/24  تا 98/5/2   به مدت 8 ساعت در طبقه دوم ساختمان شیشه‌ای واحد پژوهش معاونت سیاسی در حال برگزاری می­باشد. تدریس این کارگاه بر عهده آقای هادی البرزی است و شرکت‌کنندگان سردبیران، دبیران خبر، کارشناسان تحقیقات‌سیاسی و پژوهشگران خبری از معاونت سیاسی می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی بتوانند مولفه هاي تشکيل دهنده حوزه آينده پژوهي خبر را تشخیص دهند، مثلت آينده پژوهي در حوزه خبر را رسم کنند، اکوسيستم و چرخه جديد خبر را ارزیابی کنند، روندهاي حوزه فناوري خبر را ارزیابی و روندهاي موثر در اين حوزه را خلق کنند، روندهاي حوزه مخاطب خبر را ارزیابی و روندهاي موثر در اين حوزه را ایجاد کنند، روندهاي حوزه محتواي خبر را ارزیابی و روندهاي موثر در اين حوزه را بیافرینند و سناریوهای محتمل خبر رسانه ملی را تصویرسازی و تحلیل کنند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 25 تیر 1398