برگزاری کارگاه آموزشی«اصول ایمنی و بهداشت کار» در مرکز بهداشت و درمان سازمان
کارگاه آموزشی اصول ایمنی و بهداشت کار با هدف پیشگیری از بروز حوادث شغلی و رعایت اصول ایمنی در کار و تبادل اطلاعات جديد علمي در اين زمينه طراحی شده‌ است و از تاریخ 98/08/12 تا 98/11/1 به مدت 12 ساعت در مرکز بهداشت و درمان سازمان در حال برگزاری می­باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 391 نفر خدمتگزاران سازمان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط خانم مریم فرزانه تدریس می‌شود.

کارکنان خدمات با توجه به نوع کار خود با هزاران خطر بالقوه بهداشتی و ایمنی در طول روز روبرو هستند. افزایش آگاهی در خصوص بهداشت و ایمنی در کار، این کارکنان را در مقابل انواع بیماریهای عفونی نظیر هپاتیت، بیماریهای استنشاقی، گوارشی، پوستی، انواع آلرژی‌ها، بیماری‌های ارگونومیکی، اسکلتی و عضلانی ایمن می‌‌کند. از طرفی وجود برنامه‌های آموزشی صحیح در خصوص رعایت بهداشت فردی و محیط در میان کارکنان خدمات، علاوه بر خود آنها سایر کارکنان را نیز از خطر وقوع بیماری های جدی دور نگه می‌دارد. در این زمینه آموزش درست به کارکنان خدمات با ایجاد کسب مهارت در پیشگیری از بروز مواجهات شغلی، آسیب‌های فیزیکی مرتبط با کار و همچنین نهادینه کردن استفاده از وسایل حفاظت شخصی لازم حین کار مؤثر است. توجه به این اصول مهم با توجه به استانداردهای موجود در اولویت است.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: اصول بهداشت: بهداشت فردی با تاکید بر بهداشت دست، بهداشت محیط و سطوح بهداشت آشپزخانه، بهداشت و نظافت ابزار و تجهیزات در محیط کار، محلول‌های شیمیایی، آشنایی با محلول‌های تمیز‌کننده، ضدعفونی کننده و گندزدا، آشنایی با راه‌های انتقال عفونت و پیشگیری از بروز آنها در محیط کار، آشنایی با وسایل حفاظت فردی، نحوه استفاده مدیریت پسماندها، واکسن‌های ضروری، آشنایی با مخاطرات شغلی در کارکنان خدمات و نحوه پیشگیری: مخاطرات شیمیایی، بیولوژیکی و ویروسی همچون هپاتیت، ایدز،کزاز، مخاطرات ارگونومیکی و آسیب‌های اسکلتی و عضلانی، کمک‌های اولیه فوری در صورت بروز مواجهات شغلی و نحوه پیگیری‌های بعدی آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 18 آذر 1398