برگزاری کارگاه آموزشی « مدیریت دانش» در مرکز خراسان جنوبی
کارگاه آموزشی مدیریت دانشبه منظوربهره‌گیری فراگیران از این دانش در راستای مدیریت اطلاعات، تسهیل در ایجاد دانش جدید، مدیریت روش‌های تسهیم و کاربردی کردن فرایندهایی که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشه اعضا و دارایی مبتنی بر دانش در سازمان می‌پردازد برگزار می‌شود.

این کارگاه با حضور 30 نفر از معاونین، مدیران و کارشناسان ارشد مرکز در تاریخ 96/10/4 به مدت 8 ساعت در مرکز خراسان جنوبی درحال برگزاری می­باشد و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر کوروش مفاخریارائه می‌شود. از ضروریات تشکیل این کارگاهاین است که سازمان های دولتی باید با مقایسه بین وضعیت کنونی و وضعیت گذشته خود سعی در بهبود ارائه خدمات به ارباب رجوع داشته باشند و تلاش کنند تا فرایندهای درونی خود را به نحو اثربخشی انجام دهند.مدیریت دانش با تسهیم دانش در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی می تواند کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشند، مراجعینی که روز به روز آگاه‌تر می‌شوند و توقعات بالاتری را از سازمان‌هاخواهند داشت،در چنین فضایی خلق و مبادله دانش یک فاکتور اساسی در سازمان‌های دولتی برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر می باشد.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر:مفهوم، تاریخچه،ابزارها و شاخص‌‌ها، ضرورت و اهمیت، مدل‌هاوسلسله مراتب مدیریت دانش آشنا می‌شوند.

                      

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 4 دی 1396