برگزاری کارگاه آموزشی«کاربردموسیقی ایرانی در رسانه» در مرکز کرمان
کارگـــاه آموزشی کاربرد موسیقی ایرانی در رسانه در رادیو از تاریخ 97/10/10 الی97/10/12 به مدت23ساعت در مرکز کرمان برگزار می‏شود. هدف از بـرگزاری این کارگاه ارتقای سطح دانش، مهارت و نگرش تهیه ‏کنندگان و ارزیابان برنامه رادیو و تلویزیون در مورد کاربرد موسیقی ایرانی در برنامه‏ ها می‏ باشد.

در ایــن کارگاه تعدادی از ارزیابان و تهیه‏ کنندگان رادیــو و تلویزیون مرکز کرمان حضور دارنــــد و محتوای آموزشی آن توسط آقای هوشنگ جاوید تدریس می ‏شود.

 به دلیل نیاز مخاطبین به موسیقی ایرانی، رسانه ملی برای بکارگیری فرهنگ و داشته‏ های ایرانی به این سمت و سو حرکت کرده و درمبحث استفاده و شناخت موسیقی برای رادیو بیشتر به چارچوب مخاطب شناسی روی آورده است. با توجه به اینکه نشانه‏ های ویژه هنری نهفته در موسیقی هر منطقه از در برنامه ‏ها کمرنگ شده  لذا سعی شده در این کارگاه به دلیل آشنایی ناکافی برنامه‏ سازان با موسیقی اصیل مناطق مختلف ایران برنامه ‏سازان رادیو  با اساس و شاخه‏ های متنوع موسیقی نواحی و اصول صحیح بکارگیری انواع موسیقی محلی دربرنامه‏ های رادیویی آشنا شوند.

فراگیران در این کارگاه با مباحثی نظیر: شناخت موسیقی آیینی، شناخت فرم، طنین، سکوت، اصول بکارگیری حالت‏های موسیقی درتدوین برنامه، آشنایی با نظام عروضی، حرکت وحالت های موسیقی، نحوه انتخاب موسیقی مناسب در ژانرهای مختلف برنامه‏ های رادیویی وتلویزیونی.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 10 دی 1397