برگزاری دوره آموزشی « اصول طراحی برنامه های رادیویی » در مرکز مازندران
دوره طراحی پیشرفته برنامه های رادیویی به صورت منطقه ای روز۲۳ لغایت 27 مرداد ماه درمرکزمازندران برگزارشد.دوره طراحی پیشرفته برنامه های رادیویی به صورت منطقه ای روز۲۳ لغایت 27 مرداد ماه درمرکزمازندران برگزارشد.
دراین دوره تهیه کنندگان رادیویی از مراکزخراسان های رضوی، شمالی و جنوبی، مازندان وقم به مدت ۵۰ ساعت بصورت نظری و علمی با حضور مدرس دوره آقای علی آذری بااین مهارت آشنا شدند.
آموزشگیران در این دوره با موضوعات مختلف مرتبط با طراحی برنامه های رادیویی، نقش جامعه و مخاطب و رسالت رسانه در شکل گیری برنامه های رادیویی، نحوه نگارش و طرح برنامه های رادیویی و ناگفته های مرتبط با طراحی و تنظیم برنامه های رادیویی آشناشدند.
- اجرای این دوره آموزشی سبب توانمند سازي تهیه کنندگان جهت طراحی انواع برنامه هایراديوئي می‌ شود.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 مرداد 1395