برگزاری دوره آموزشی مبحث نوزده در مقررات ملی ساختمان در معاونت توسعه و فناوری رسانه
دوره آموزشی مبحث نوزده در مقررات ملی ساختمان با هدف آشنایی فراگیران با کاربرد این مبحث، ویژه عناوین شغلی مهندس تأسیسات و مهندس ساختمان از تاریخ 28 تا 97/11/30 به مدت 18 ساعت با حضور مدرس دوره آقای علیرضا ظریف در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

     با توجه به اهمیت موضوع صرفه جویی و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها از سال 1370 تاکنون توجه مسئولین ذیربط در برنامه ریزی ها به این موضوع جلب شده به گونه ای که برای صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها اولین ویرایش مبحث نوزده مقررات ملی ساختمان در همان سال و بازنگری بعدی آن در سال 1381 و بالاخره بازنگری دوم آن در سال 1389 انجام شده است. متاسفانه کشور ما رتبه اول مصرف انرژی را داراست. مبحث مقررات ملی ساختمان به دنبال نهادینه کردن بهینه سازی مصرف انرزی در کشور وضع شده است. بطور کلی مقررات ملی ساختمان برای همه ساختمان ها در کشور لازم الاجرا است و کارشناسان طراحی و نظارت در ساختمان باید دانش و آگاهی لازم را داشته باشند .براین اساس برگزاری این دوره آموزشی ضروری می­ نماید.

  فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثِ سیستم انرژی کشور، ترازنامه انرژی و وضعیت مصرف انرژی ساختمان ها، انتقال حرارت در اجزای ساختمان ها، عایق و لزوم عایق بندی در ساختمان ها، پل های حرارتی و اهمیت آنها، پدیده میعان و آثار آن، بررسی عوامل ویژه اصلی و فرعی و تعیین گروه صرفه جویی انرژی ساختمان در مبحث نوزده، روش های طراحی پوسته حرارتی ساختمان مطابق مبحث نوزده، نکاتی در مورد تأسیسات مکانیکی و نکاتی در مورد سیستم روشنایی ساختمان ها آشنا می ­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 30 بهمن 1397