قدردانی از 25 سال تلاش مجاهدانه آموزشی خانم اکبری
مراسم تقدیر از سرکار خانم شهناز اکبری به پاس 25 سال تلاش مجاهدانه در حوزه آموزش سازمان با حضور مدیر کل، مدیران و همکاران اداره کل آموزش سازمان برگزار شد.

سرکار خانم شهناز اکبری، با عنوان شغلی کارشناس ارشد آموزش در طول دوران خدمت خود، بخش‌های مختلف آموزش فعالیت کرده‌اند و از تاریخ اول اردیبهشت ماه 98 به افتخار بازنشستگی رسیدند. حسن خلق، وجدان کاری، سرعت و دقت در انجام وظایف محول شده، سعه صدر و دانش و تخصص لازم  برخی از ویژگی های چشم‌گیر ایشان در طول دوران خدمت بود. ایشان درسال‌های پایانی فعالیت، تجارب خود را برای استفاده سایر همکاران مستند کرد.

در این مراسم ضمن مرور برخی خاطرات و تجارب همکاری با ایشان، با اهدای لوح تقدیر و هدیه‌ای از ایشان تقدیر شد.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398