برگزاری دوره آموزشی متمرکز " فایروال سیسکو" توسط آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه و با همکاری اداره کل آموزش سازمان در مرکز گیلان
دوره آموزشی « فایروال سیسکو» با هدف آشنایی فراگیران با انواع فایروال‌های سیسکو و امکانات مختلف هر یک از آن ها به منظور تأمین امنیت شبکه ها،از تاریخ 96/6/29 لغایت 96/6/31 به مدت 20 ساعت در مرکز گیلان به صورت متمرکز در حال برگزاری می باشد.

این دوره آموزشی،توسط آموزش معاونت توسعه و فناوری رسانه و با همکاری اداره کل آموزش سازمان با حضور فراگیرانی از 33 مرکز سازمان به صورت حضوری و الکترونیکی برگزار می‌شود.

در این دوره آموزشی تعداد 50 نفر از مدیران حوزه IT  مراکز حضور دارند که از بین آن‌ها تعداد 35 نفر در دوره به صورت حضوری، شرکت دارند و 15 نفر دیگر به شیوه الکترونیکی (همزمان) از آموزش‌های ارائه شده توسط مدرس در کلاس،بهره‌مند می‌شوند، محتوای آموزشی دوره توسط آقای مهندس علی آقاکچویی تدریس می‌شود.

آگاهی کم مهندسین و کمک مهندسین سخت افزار شبکه نسبت به اصول و پاسداری از صحت، محرمانگی و دسترسی مطلوب به تجهیزات و داده ها، منجر به ناامنی شبکه‌ها می‌شود که زمینه تهاجم را برای مهاجمان (هکرها)  فراهم می‌آورد، بدین منظوراین دوره آموزشی با هدف آماده کردن مهندسین و کمک مهندسین مراکزبرای استقرارونگهداری ازراهکارهای امنیت پیرامونی شبکه با استفاده از فایروال‌های سیسکو طراحی شده است.

فراگیران در این دوره آموزشی با مباحثCisco ASA Adaptive Security Appliance Overview’ ،

Working with a Cisco ASA’، Configuring ASA Interfaces، Configuring IP Connectivity،

Managing a Cisco ASA، Using Address Translation، Controlling Access Through the ASA’،

Using Transparent Firewall Mode،آشنا می‌شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 29 شهریور 1396