برگزاری کارگاه آموزشی«قانون مالیات‌های مستقیم» در مرکز آموزشی امام رضا (ع)
کارگاه آموزشی قانون مالیات‌های مستقیم با هدف توانمندسازی کارشناسان حقوقی نسبت به قوانین مالیات‌های مستقیم و اطلاع از رویه عملی سازمان امور مالیاتی بر نکات کلیدی در اجرای قانون و بخشنامه‌های مالیاتی برای دفاع به موقع و مؤثر از حقوق سازمان طراحی شده‌ است و در تاریخ 98/05/15 به مدت 4 ساعت در مرکز آموزشی امام رضا‌ (ع) برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 29 نفر از کارشناسان حقوقی شاغل در معاونت حقوقي و امور مجلس حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای میرمحسن طاهری قادی تدریس شد.

باتوجه به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال 94، مهارت کارشناسان حقوقی در تشخیص به موقع پیش‌نویس و لحاظ مالیات‌های تکلیفی در قراردادها و شناخت رویه عملی مراجع حل اختلاف مالیاتی، همچنین بخشنامه‌های صادره و نکات کلیدی مندرج در ماده 48 قانون محاسبات عمومی موجب بررسی صحیح پرونده‌های حقوقی و مانع از تضییع حقوق سازمان می‌شود. آگاهی تخصصی کارشناسان حقوقی سازمان صداوسیما نسبت به مباحث حقوق مالیاتی برای آمادگی آنها در تهیه اعتراضیه‌های مالیاتی، تنظیم دادخواست‌ها و لوایح نسبت به پرونده‌های مالیاتی در اولویت می‌باشد.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: دادرسی مالیاتی، فرآیندهای حل اختلاف مالیاتی، مراجع حل اختلاف مالیاتی، صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف مالیاتی، چگونگی توقف و ابطال عملیات اجرایی وصول مالیاتی، مبانی و منابع حقوقی معافیت‌های مالیاتی و ویژگی‌های حقوقی و قانونی برگ تشخیص مالیات آشنا شدند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 مرداد 1398