برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز«گزارش نویسی کیفی، محتوایی » در مرکز اصفهان
کارگاه آموزشی گزارش نویسی کیفی، محتوایی با هدف توانمندسازی فراگیران برای ارتقای کمی و کیفی محتوای گزارش­های مختلف اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استان ها و شناسایی و بکارگیری روش­ها و مهارت های گزارش نویسی کیفی طراحی از تاریخ 97/11/13 تا 97/11/15 به مدت 24 ساعت در مرکز اصفهان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 26 نفر از کارشناسان سیستم، ارزیابان برنامه، کارشناسان نرم افزار و مهندسان نرم افزار شاغل در مراکز استان‌ها حضور داشتند و محتوای آموزشی آن توسط آقای خسرو رستمی تدریس شد.

از آنجا که محصول نهایی همه فعالیت ­های اداره کل برنامه ­ریزی و نظارت معاونت استانها و نیروی انسانی آن در تحلیل­ ها و گزارش­ های مقطعی، ادواری و سالیانه متجلی و منعکس می­ شوند و با توجه به مأموریت و شرح وظایف کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استانها، هر گزارش در حکم  ویترین یا آیینه تمام نمایی از کل این مجموعه محسوب می­شود. لذا ارتقای کمی و کیفی محتوای گزارش­ های مختلف موجب بهبود همه     فعالیت­ های این اداره کل و مجموعه ­های مرتبط ستادی و صفی می­ شود.

 فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: تعریف و انواع گزارش شامل گزارش پژوهشی، گزارش عملکرد و گزارش خبری،ساختار و درون مایه­ی انواع گزارش شامل عنوان، مقدمه، بدنه اصلی/ اجزای فرعی، نمودارهای هندسی و گرافیکی، جمع­بندی، بحث و تحلیل  و چکیده، گزارش عملکرد واحدهای ستادی و صفی (اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استانها)، نقاط قوت و ضعف، توصیف، تحلیل و تفسیر و استنباطشامل تعریف کیفیت و تحلیل کیفی، تحلیل و تفسیر و اصول و مهارت­های آن، مرور چند گزارش کیفی و کمی به منظور تشریح اصول تحلیل و تفسیر وارائه راهنمایی برای نگارش و تدوین گزارش کیفی محتوایی آشنا شدند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 بهمن 1397