نشست‌های آموزشی سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیک
به منظور ارتقای دانش و مهارت مدیران، کارشناسان و رابطان آموزشی سازمان در زمینه آزمون‌سازی و سنجش آموخته‌های فراگیران در دوره‌های مجازی، سلسله نشست‌های آموزشی با محوریت بازخوانی مفاهیم کتاب «سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیک» در حال برگزاری است.

برای مشاهده فایل های مربوط به مطالعه گروهی کتاب «سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیک» کلیک کنید.

 

در این نشست‌های آموزشی مباحث کتاب مذکور به صورت کاربردی توسط برخی از کارشناسان و مدیران اداره کل آموزش از طریق سامانه آموزش مجازی سازمان به نشانی td.irib.ir ارائه می‌شود. بر اساس برنامه زمان‌بندی اعلام زیر، این نشست‌های آموزشی از تاریخ 6/2 الی 99/7/6 در روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 9 الی 11 برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام تاکید مدیرکل آموزش سازمان، حضور همه کارکنان واحدهای آموزشی سازمان (تهران و مراکز) در این نشست‌های آموزشی الزامی است.

تاریخ انتشار: سه شنبه 18 شهریور 1399