دوره آموزشی خوانش متون و اشعار فارسی در مرکز خراسان شمالی
دوره آموزشی «خوانش متون و اشعار فارسی» با هدف توانمند سازی فراگیران در نحوه درست­ خوانی اشعار، واژه­ ها و اصطلاحات در متن­ و شعرهای فارسی برای گوینده رسانه، گزارشگر رسانه، گوینده پخش، تهيه­ كننده­ راديويي در آموزش مرکز خراسان شمالی از 8 تا 19مهر 1399 به مدت 24 ساعت ( 2ساعت نظری و 22 ساعت عملی) توسط سرکارخانم فیروزه آدابی (مدرس) و سرکارخانم صفری (کارشناس اجرا) با رعایت دستورالعمل ­های بهداشتی اجرا شده است.

گويندگان و مجريان راديو فارغ از اينكه در كدام شبكه يا برنامه­ اي مشغول به خدمت هستند، در دانش درك مفاهيم و مهارت بيان صحيح اشعار و متون فارسی ضعف دارند. بيان نادرست واژه ها ممكن است شنوندگان آگاه از شكل صحيح عبارت را، به رسانه بي اعتماد سازد و به ديگر شنوندگان، شكل نادرست آنها را بياموزد.

سرفصل های دوره آموزشی شامل این موارد است:

    - انواع گویندگی با تکیه بر شناخت نوع برنامه

    - فنون و مهارت های گویندگی در حین خواندن متن - درست خوانی بر اساس درک متن - رنگ آمیزی نوع اجرا براساس نوع متن

    - خوانش روان متن مبتنی بر استفاده درست از اندام صوتی

    - اجرای خلاقانه مبتنی بر بکارگیری ورودی های متفاوت در یک برنامه - اثر نویسندگی بر زبان رادیو و روان خوانی گوینده - جذب مخاطب با فن موجزگویی و تلنگر کلام در رادیو و تلویزیون

    - مدیریت گفتار در بداهه (هنگام غافلگیری) با روش کدگذاری

    - حذف لحن نامناسب در اجرای نظم و نثر و خبر    

    - تاثیر مکث در اجرای متون بلند

    - نقش طنین/ زیر و بمی/ سرعت/ تاکید در خوانش متون فارسی

    - تحلیل نقاط قوت و ضعف در یک اجرای رادیو و تلویزیونی

از فراگیران انتظار می رود  پس از پایان دوره آموزشی بتوانند، متون و اشعار فارسی را با لحنی درست و براساس درک محتوا و معنی بخواند؛ براساس ورودی های متفاوت برنامه و نوع متن، خلاقانه و موجز برنامه را اجرا کند؛ از روش کدگذاری در اجرای بداهه استفاده نماید؛ لحن نامناسب و اضافی را در زمان خواندن شعر و متون کهن حذف کند؛ در خوانش متون بلند از مکث های مناسب، تکنیک موجزگویی و تلنگر کلام استفاده کند؛  و در آخر  یک برنامه تلویزیونی یا رادیویی را با نظر مدرس انتخاب و اشکالات اجرای برنامه را بیان نماید.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 3 آذر 1399