برگزاری کارگاه آموزشی مروري بر اصول شبكه هاي كامپيوتري و مجازي سازي درمعاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی مروري بر اصول شبكه هاي كامپيوتري و مجازي سازي آنها با هدف کسب شناخت در خصوص مفاهیم شبکه و مجازی سازی در ارتباط با فناوری رایانش ابری ویژه عناوین شغلی مهندس فنی و مهندس فناوری اطلاعات، باحضورمدرس کارگاه آقای هادي تايانلوي بيک دراداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی از تاریخ 21 تا 99/11/28 به مدت 8 ساعت درحال برگزاری است.

      برای شرکت در کارگاه رایانش ابری نیاز است فراگیران در خصوص بخشی از سرفصل های کارگاه های آموزشی «اصول و مبانی شبکه» و «مجازی سازی» که به مبانی رایانش ابری ارتباط دارند شناخت داشته باشند. از این رو بر اساس آزمون تشخیصی به عمل آمده فراگیرانی که حداقل 50 نمره از آزمون تشخیصی را کسب کردند برای شرکت در این کارگاه انتخاب شدند. با توجه به نقص شناختی شناسایی شده در نظر است کارگاه آموزشی درخصوص مفاهیم شبکه و مجازی سازی در ارتباط با رایانش ابری برگزار شود تا فراگیران منتخب آمادگی کامل برای شرکت در کارگاه را به دست بیاورند.

     فراگیران دراین کارگاه آموزشی بامباحثِ IPو SUBNETTING ، شبکه های UNDERLAYER  OVERLAYER  و مجازی سازی مبتنی بر KVM-VMWARE  در ارتباط با رایانش ابری آشنا می ­شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 25 بهمن 1399