برگزاری دوره آموزشی مجازی سازی سرور_ پیشرفته (VMWARE) به صورت الکترونیکی
دوره آموزشی مجازی سازی سرور پیشرفته (VMWARE) با هدف توانمندسازی فراگیران در زمینه نگهداری زیرساخت مجازی در محیط های بزرگ و عملیاتی با قابلیت HIGHLY AVAILABILITY وSCALABLE ، ویژه مهندسان سخت ­افزار و شبکه و مهندسان نرم ­افزار شاغل در مراکز آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، زنجان، كهگيلويه و بوير احمد، کرمان، هرمزگان، همدان، يزد، شبکه ایران کالا و معاونت صدا، از تاریخ 8/25 تا 99/10/7 به مدت 50 ساعت به صورت الکترونیکی (همزمان) با تدریس آقای امید علوی در حال برگزاری است.

     از آنجاکه در صورت استفاده نکردن از فناوری مجازی سازی سرور، هزینه های گزافی بابت خرید تجهیزات و توسعه فیزیکی و هزینه های تأمین برق و سرمایش اتاق سرور به هر مرکز و حوزه های ستادی به سازمان صداوسیما تحمیل می شود. اداره كل آموزش برای جلوگیری از این هزینه ها با برگزاري دو دوره مقدماتي، فراگيران را با مفهوم مجازي سرور و نحوه راه اندازي آن آشنا کرده و اكنون نیز تصميم دارد دوره تكميلي را برگزارکند تا عناوین شغلی گفته شده، توانمندی های لازم را برای طراحی، اجرا و نگهداری بستر مجازی سرورها به دست آورند که باعث صرفه جویی در هزینه ها و نیز آماده سازی زیر ساخت دسکتاپ مجازی شود.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ ارتقا و مدیریتHost ، استفاده از ابزار VMware vCenter Converter، استفاده از ابزارVMware vRealize Operations Manager، امنیتvSphere ، مدیریت منابع سخت افزاری Resources، بهینه سازی محیط مجازی سازی سرور، ارتقای Network و رفع اشکال عملکردی در آن، ارتقا و بهینه سازیStorage ، بهینه سازیCPU ، بهینه سازی Memory و بهینه سازی Virtual Machine and Clusterآشنا می­ شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: پنج شنبه 6 آذر 1399