دوره آموزشی فیلمنامه نویسی انیمیشن در مرکز همدان
دوره آموزشی «فیلمنامه نویسی انیمیشن» با هدف توانمندسازی فراگیران در نگارش فیلمنامه انیمیشن از ایده تا طرح نهایی فیلمنامه در مرکز همدان به صورت منطقه‏ ای در حال برگزاری است.

با توجه به نیازسنجی آموزشی و بررسی آسیب های تولیدات تلویزیونی و نیاز روزافزون شبکه های تلویزیونی استانی به تولیدات ملی و بومی انیمیشن، ضعف آشکار (مضمون، ایده، شخصیت پردازی، طراحی داستان، فانتزی نویسی و... ) درفیلمنامه های آثار وطنینیاز به آموزش این حرفه و تربیت فیلمنامه نویسان خلاق را می طلبد.در این دوره مراحل نگارش فیلمنامه با استفاده از فنون کاربردی فیلمنامه نویسی ارائه می شود.

این دوره آموزشی با شرکت نویسنده، انیماتور، کارگردان انیمیشناز تاریخ   6 الی 9 مهر 1398 به مدت 32 ساعت توسط مدرس دوره  آقای حمیدرضا حافظی در حال اجرا است.

فراگیران در این دوره با موضوعات مختلف شامل: مضمون چیست؟ - مضمون؛ هدایتگر فرآیند نوشتن - فنون پرورش مضمون: داستان، شخصیت، ساختار، گفتگو، تصویر و استعاره گستردگی عوامل بیانی در انیمیشن / ایده - پیش فرض چیست؟ - ایده های پرمایه انیمیشن - ایده یابی برای انیمیشن: فکر کردن به چیزهای غیر ممکن، ترکیب های ناآشنا و غریب، بازی با وضعیت ها، جان دار پنداری، به طنز کشیدن داستان ها، جا به جایی و وارونگی و تجسم ایده در قالب ژانرهای دیگر / پرورش ایده - پرورش سوژه با فن بداهه پردازی خوشه سازی - فن بداهه پردازی بارش مغزی - تکمیل ایده با الگوی ساختاری پیکسار / خلق شخصیت - تعاریف و کارکردهای شخصیت انیمیشن - نوشتن شناسنامه شخصیت: جنسیت، سن، ظاهر، حرکات، رفتار، صدا، میزان هوش و توانایی ها، طرز برخورد و خلق و خو، وضعیت کنونی ، محل تولد، محل سکونت، شغل، نحوه زندگی، خانواده، تفریحات و سرگرمی ها، صفت غالب و صفت فرعی شخصیت. - جذاب تر و بامزه تر کردن شخصیت های انیمیشنی - فن بداهه پردازی برای خلق و پرورش شخصیتهای منحصر بفرد انیمیشن /طراحی داستان - هفت عنصر بنیادی داستان گویی دراماتیک: شخصیت اصلی، حادثه محرک، هدف، مانع، بحران، نقطه اوج و گره گشایی - استفاده از ساختار سه پرده ای در طراحی فیلمنامه انیمیشن / مفاهیم فانتزی - اصول اساسی فانتزی: طرح آزاد، پیش بینی ناپذیری، اصل آشنا زدایی، اصل شگفتی، موقعیت های بازی گون، اصل محدودیت، اصل دگرگونی و دگردیسی، اصل ویژگی های خاص /فنون و شگردهای فانتزی نویسی - خلق شخصیت های فانتزی: اسطوره های داستانی، اسطوره های جانوری، اسطوره های ترکیبی، جادوگران نیک، جادوگران پلید، ابرقهرمان ها، ربات ها، آدم فضایی ها و ... - خلق سرزمین های فانتزی: شهر اسباب بازی ها، مدرسه جادوگری ناکجا آباد و .... - فنون ورود به جهان فانتزی: آرزو کردن، جادو، رمز و وردخوانی، گذر از تونل زمان، ورود به جهان غیر معمول از راه ابزار و اشیاء، ظهور پدیده ای خاص در طبیعت، جاندار پنداری، نتیجه معکوس اختراع، موقعیت های اشتباهی و تصادفی، هدیه جادویی، ویژگی شگفت در یکی از اعضاء بدن و معجون شگفتی ساز، آشنا می شوند.

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 7 مهر 1398