سمینار آموزشی روان شناسی رسانه
آموزش معاونت سیما سمینار آموزشی روان شناسی رسانه ویژه مجریان سیما را برگزار می کند.

سمینار آموزشی روان شناسی رسانه

آموزش معاونت سیما سمینار آموزشی روان شناسی رسانه ویژه مجریان سیما را برگزار می کند.

بنابراعلام مدیریت ارتباطات آموزشی این سمینار روز دوشنبه مورخ 95/10/20 از ساعت 9:15 الی 12:30 در آمفی تئاتر معاونت سیما با حضور آقای دکتر پورحسین (رئیس کمیته امور مجریان) برگزار می شود.

هدف ازاین سمینار آشنایی فراگیران با روان شناسی رسانه ومیزان اثر بخشی آن در اجرای برنامه های تلویزیونی می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88779664تماس حاصل فرمایید.

تاریخ انتشار: یکشنبه 19 دی 1395