برگزاری کارگاه منطقه‏ ای" ارزیابی برنامه های رادیویی" ویژه ارزیاب برنامه رادیو در مرکز قزوین
کارگاه "ارزیابی برنامه‏های رادیویی" از تاریخ 29/8/97 تا 30/8/97 به مدت 16 ساعت با حضور 20 نفر از مخاطبین و مدرس آن جناب آقای بهروز رضوی نژاد به صورت منطقه‏ ای در مرکز قزوین بــرگزار شد.

فراگیران از مراکز البرز، رادیو معارف، قزوین، قم، مرکزی و همدان در این کارگاه شرکت می‏کنند.

طرح محتوایی کارگاه توسط کارشناسان اداره کل آموزش در بخش طراحی آموزشی با هدف شناخت فرایند برنامه ‏سازی و شناسایی شاخص‏ های ارزیابی برنامه‏ ها تدوین شده است.

ضرورت دارد ارزیابان صدا به فرایند تولید برنامه­ های رادیویی و کم و کیف برنامه­ های تحت نظارت اشراف داشته و توانایی تشخیص اشکالات موجود را نیز داشته باشند و از مغایرت‏ ها با مقررات پخش آگاهی پیدا کنند. توجه نداشتن به این مسأله موجب می‏شود برنامه­ هایی که نظارت و ارزیابی می‏کنند با شاخص­های تولید و ارزیابی محتوایی و ساختاری فاصله زیادی داشته باشد و برنامه ­ها مطابق با معیارهای متعارف در رادیو ارزیابی نشود. در نهایت این مسئله موجب می‏ شود خروجی گزارش ­های ارزیابی کارآمدی لازم و قابلیت پذیرش و اصلاح از جانب برنامه ­سازان و مدیران را نداشته باشد. همین امر موجب شده اداره کل آموزش با همکاری کارشناسان متخصص این حوزه  اقدام به طراحی و  برگزاری کارگاه مذکور نماید.

  در این کارگاه مدرس به بحث و بررسی به همراه انجام تمرین ‏های عملی به سرفصل‏های ذیل پرداختند:

-        شناخت اجزای برنامه های رادیویی

-        فرایند طراحی مقدماتی یک برنامه

-        فرایند تولید از طراحی تا ارزیابی ( پیش تولید- حین تولید  -پس از تولید)

-        نقش ارزیاب در طراحی برنامه های رادیویی

-        نقش ارزیاب در ارزشیابی طرح برنامه

-        نقش ارزیاب در تطبیق طرح برنامه با برنامه رادیویی

-        آسیب شناسی برنامه های رادیویی

پیوستها

تاریخ انتشار: شنبه 3 آذر 1397