برگزاری کارگاه آموزشی « مدیریت دانش» در مرکز کردستان
کارگاه آموزشی مدیریت دانش به منظور بهره‌گیری فراگیران از این دانش در راستای مدیریت اطلاعات، تسهیل در ایجاد دانش جدید، مدیریت روش‌های تسهیم و کاربردی کردن فرآیندهایی که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشه اعضا و دارایی مبتنی بر دانش در سازمان می‌پردازد در مرکز کردستان برگزار شد.

 این کارگاه آموزشی با حضور 28 نفر از معاونین و مدیران مرکز در تاریخ 97/7/4 به مدت 8 ساعت اجرا و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر مجتبی نقوی تدریس شد.

  ضرورت تشکیل کارگاه آموزشی مذکور این است که سازمان های دولتی باید با مقایسه بین وضعیت کنونی و گذشته خود سعی در بهبود ارائه خدمات به ارباب رجوع راداشته باشند و تلاش کنند تا فرآیندهای درونی خود را به نحو اثربخشی انجام دهند. مدیریت دانش با تسهیم دانش در سازمان و به حافظه سپردن دانش افراد در حافظه سازمانی می تواند کارکنانی دانشی بار آورد که پاسخگوی نیاز مراجعین خود باشند، مراجعینی که روز به روز آگاه‌تر می‌شوند و توقعات بالاتری را از سازمان‌ها خواهند داشت، در چنین فضایی خلق و مبادله دانش یک فاکتور اساسی در سازمان‌های دولتی برای ارائه خدمات بهتر و تصمیم‌گیری‌های منطقی‌تر می باشد.

  فراگیران در این کارگاه با مباحثی نظیر: مفهوم و تاریخچه مدیریت دانش، ابزارها و شاخص‌‌ها ، ضرورت و اهمیت ، مدل‌ها و سلسله مراتب مدیریت دانش آشنا شدند.

                      

 

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 10 مهر 1397