برگزاری کارگاه آموزشی«فرآیندهای تأمین نیروی انسانی» در مرکز اصفهان
کارگاه آموزشی فرآیندهای تأمین نیروی انسانی با هدف آشنایی فراگیران با مراحل اداری تأمین نیروی انسانی و انسجام بخشی به فرآیندهای آن طراحی شده است و از تاریخ 98/10/15 تا 98/10/16 به مدت 20 ساعت در مرکز اصفهان در حال برگزاری می­ باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 20 نفر از کارشناسان و کارمندان اداری شاغل در مراکز اصفهان، مهاباد، ایلام، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، خوزستان، خلیج فارس، قزوین و لرستان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای حمیدرضا آشنا تدریس می‌شود.

نظر به گستردگی قوانین و مقررات، وظایف و حساسیت امور محوله درخصوص شیوه‌های تأمین نیرو در مدیریت منابع انسانی، وجود مهارت‌های تخصصی و آگاهی به روز در این زمینه باعث افزایش سرعت در انجام بهینه فرآیندهای اداری، پاسخ‌گویی مناسب به ارباب رجوع توسط کارشناسان اداری و انسجام بخشی به فرآیندهای تأمین نیرو در سطح سازمان می‌شود.

فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثی نظیر: تبیین اهمیت و نقش نیروی انسانی در سازمان‌ها، شیوه‌های تأمین نیروی انسانی و انتخاب بهترین روش با توجه به مقتضیات سازمان، انتقال، مأموریت و انواع آن، تغییر شغل، مقررات، سیاست‌ها، فرآیندها و نحوه استفاده از سامانه تغییر شغل کارکنان صدا و سیما، مأمورین طرح خدمت سربازی، مأموریت آموزش تمام وقت و نیمه وقت، جذب و استخدام و انواع آن، مقررات و سیاست‌ها و فرآیندها، نیروهای غیررسمی، شرکتی و سامانه خرید خدمات و شرکتی، ساختار و الگوی مصوب نیروی انسانی، نحوه نگهداشت سامانه بانک اطلاعات، الگو، تعریف الگو، تعریف شغل، تعریف کدپست، مقررات و سیاست‌های اجرای الگوی نیروی انسانی،  سیستم جامع الگوی نیروی انسانی و نحوه گزارش‌گیری آشنا می­ شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 15 دی 1398