برگزاری کارگاه آموزشی شیوه‌های صحیح تنظیم خبر در مرکز گلستان
این کارگاه آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی(مهارت)، نگرش فراگیران و با هدف تخصصی نحوه تنظیم و ویرایش متون خبری و درست نویسی از تاریخ 97/11/30 تا 97/12/2 به مدت 24 ساعت در حال برگزاری می­ باشد. تدریس این کارگاه بر عهده آقای مهدی علیجانی است.

شرکت‌کنندگان در این کارگاه آموزشی خبرنگاران، دبیران و سردبیران خبر مرکز گلستان می‌باشند که به صورت خاص در آن مرکز در حال یادگیری می‌باشند.

   فراگیران پس از پایان کارگاه آموزشی بایستی انواع متون را در برنامه­ های مختلف خبری با کمترین خطا و با سرعت لازم ویرایش کنند، از روشهای میانبر(موسوم به نکات کنکوری) در رفع اشکالات دستوری و ویرایشی استفاده کنند، انواع متون خبری را با روشهای متناسب با نوع برنامه تنظیم کنند و  روشهای مختلف درست نویسی خبر را در متون خبری به کار گیرند.

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 1 اسفند 1397