جزوه نورپردازی ویژه کارگردانان ویدئو
جزوه نورپردازی ویژه کارگردانان ویدئو در فایل زیر قابل مشاهده می باشد:

لازم به ذکر است برای آمادگی جهت شرکت در آزمون فقط تا صفحه 52 جزوه خوانده شود.

برای مشاهده جزوه نورپردازی کلیک کنید

تاریخ انتشار: سه شنبه 28 آذر 1396