برگزاری کارگاه آموزشی معماری مبتنی بر میکرو سرویس در معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی معماری مبتنی بر میکروسرویس با هدف کسب مهارت در پیاده سازی میکرو سرویس ها بر روی بستر کانتینری، ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، مهندس نرم افزار و مهندس فناوری اطلاعات از تاریخ 9/19 تا 98/10/17 به مدت 17 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای هادی تایانلوبیک در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

       امروزه با استفاده از معماری مبتنی بر میکروسرویس ها و بر بستر پلتفرم های متن باز مدیریت کانتینر (نظیر کوبرنتیس و داکر) می توان سرویس های نرم افزاری و سخت افزاری پیچیده را ساده، قابل کنترل و مدیریت نمود. با توجه به پیاده سازی پروژه ها و سرویس های توسعه یافته سازمانی، کارشناسان مربوطه دانش و مهارت کافی در زمینه پیاده سازی پروژه ها در بستر کوبرنتیس و داکر را ندارند. براین اساس بخشی از ماموریت های پیاده سازی پروژه های سخت افزاری و نرم افزاری با مشکل مواجه شده است. با آموزش معماری مبتنی بر میکرو سرویس (پلفترم های داکر و کوبرنتیس)، کارشناسان می توانند پروژه های وبی، نرم افزاری، سخت افزاری و ... را با امنیت و سرعت بالا پیاده سازی کنند. با برگزاری دوره حاضر و کسب مهارت در پیاده سازی پروژه ها در پلتفرم های کوبرنتیس و داکر، استفاده بهینه از منابع سخت افزاری و نرم افزاری، نگهداری منابع، ردیابی قطعی، خطایابی و رفع آنها به سهولت انجام خواهد می­شود.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ داکر وDOCKER FILE، پیاده سازی روش های کانتینری IMAGE, COMPOSE, SERVICE / STACK در پلتفرم داکر، پیاده سازی روش های کانتینریIMAGE, JOBS, LABELS & SELECTORS در پلتفرم کوبرنتیس، پیاده سازی روش های کانتینریNAME SPACE, SERVICE, POD, در پلتفرم کوبرنتیس، پیاده سازی روش های کانتینریREPLICATION CONTROLLER, REPLICA SETS, DEPLOYMENTS, VOLUME در پلتفرم کوبرنتیس و رمزگذاری و راهکارهای امنیتی در استفاده از پلفترم های کوبرنتیس و داکر آشنا می­شوند.

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 24 آذر 1398