برگزاری کارگاه آموزشی پایگاه داده (MONGODB (NOSQL در معاونت توسعه و فناوری رسانه
کارگاه آموزشی(MONGODB (NOSQLبا هدف کسب مهارت در کاربرد پایگاه دادهMONGODBدر تحلیل داده های بزرگ ویژه عناوین شغلی مهندس سخت ­افزار و شبکه و مهندس نرم­افزار از تاریخ 7/7 تا 98/8/26 به مدت 30 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای سید فربد سید علی در معاونت توسعه و فناوری رسانه در حال برگزاری است.

       پایگاه داده‌MONGODBیک مدل منعطف، پویا و سندگرا ارائه می ‌کند که ساختاری با خروجی بسیار بالا و قابلیت مقیاس ‌پذیری آسان را دارا است و با وجود داده های حجیم در فضای مجازی (اینترنت و شبکه های مجازی) در پروژه‌ ها و سیستم‌های کلان داده مورد نیاز سازمان است. این کارگاه به کارشناسان فنی و نرم افزار سازمان کمک می کند تا داده های غیرساختار یافته را به طور بهینه سازمان دهی کنند. یادگیری نحوه استفاده از پایگاه دادهMONGODBبه کارشناسان کمک می کند تا بتوانند داده های حجیم غیرساختار یافته را سازماندهی کنند و فرآیند توسعه نرم افزار خود را تسریع بخشند. همچنین این نوع پایگاه داده قابلیت اجرا بر روی زیر ساخت ابری را نیز دارد. نداشتن مهارت کافی در زمینه استفاده از پایگاه داده های غیرساختار یافته نظیر MONGODB علاوه بر اتلاف وقت و منابع مادی سازمانی منجر به از دست رفتن بخشی از اطلاعات سازمانی می شود.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ پایگاه های داده ایNOSQL ، پایگاه دادهMONGODBو ویژگی های آن، ساختارهای داده ای درMONGODB، MONGODB SHELL، اسنادJSONوBSON، عملگرهایCRUD، عملگر تجمیع، اجرای یک نمونه برای بک اند وب سایت، برنامه نویسی با پایتون، توسعه با کتابخانهPYMONGO ، اجرای یک نمونه عملی اتصال پایگاه دادهMONGODBبرای ارتباط با برنامه های اندرویدی واجرای یک نمونه اتصال پایگاه دادهMONGODBبه وب سایت با بهره گیری از زبان برنامه نویسی پایتون آشنا می ­شوند.

 

 

پیوستها

تاریخ انتشار: یکشنبه 7 مهر 1398