برگزاری کارگاه آموزشی متمرکز« مدیریت و کنترل پروژه های پژوهشی» در مرکز خراسان رضوی
کارگاه آموزشی« مدیریت و کنترل پروژه های پژوهشی» با هدف ارتقای سطح دانش و توانایی فراگیران در خصوص مدیریت و کنترل پروژه های پژوهشی و رفع ضعف مدیریت و کنترل بر فرآیند پژوهش از تاریخ 96/12/16 تا 96/12/18 به مدت 18 ساعت در مرکز خراسان رضوی درحال برگزاری می­باشد.

در این کارگاه آموزشی تعداد 29 نفر از مدیران پژوهش شاغل در 26 مرکز سازمان حضور دارند و محتوای آموزشی آن توسط آقای دکتر محسن علمداری تدریس می‌شود.

مدیریت علمی فرآیندها و محتوای پژوهشی می‌تواند برطرف کننده نیاز حال و آینده یک رسانه بوده و منجر به سرآمدی یک رسانه و اثر بخشی پیام‌های تولیدی آن رسانه شود. بر این اساس مدیریت و نظارت صحیح بر سازوکار اجرای طرح های پژوهشی علاوه بر صرفه جویی در منابع مالی، ثمربخشی آن را تضمین نموده و زمینه ساز تبدیل صحیح مسائل اجتماعی و ایده‌های خلاقانه به محصولات رسانه‌ای مورد نیاز جامعه‌ی هدف خواهد شد.

فراگیران در این کارگاه با مباحثی نظیر: چارچوب و مفاهیم اولیه مدیریت پروژه، شرح وظایف واحدهای برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و جایگاه آن در سازمان، برنامه‌ریزی محدوده پروژه (مروری بر مدیریت محدوده پروژه بر اساس PMBOK 2012 ، ساختار شکست کار (WBS) و نحوه تهیه آن، آشنایی با PWBS, FWBS, RWBS ، روش تدوین فهرست فعالیت‌ها(،برنامه‌ریزی زمان پروژه (مروری بر مدیریت زمان بر اساسPMBOK  ، انواع روابط میان دو فعالیت، مفهوم شبکه و مسیر بحرانی (CPM) و نمودار گانت ، روشهای برآورد مدت زمان فعالیتها )، آشنایی با روش‌های برنامه‌ریزی شبکه ای CPM,, GERT) ، برنامه‌ریزی منابع پروژه (تعریف، تخصیص و تسطیح منابع)، برنامه‌ریزی هزینه پروژه (مروری بر مدیریت هزینه بر اساسPMBOK ، برآورد هزینه و روش‌های آن،بودجه بندی پروژه ، تعیین اوزان فیزیکی فعالیتها)، کیفیت طراحی و تصویب موضوعات در کمیته پژوهشی(RFP.)، كنترل و بهنگام كردن برنامه ها (فرآیند کنترل پروژه، کنترل زمانی،پیشرفت، هزینه و محدوده پروژه و مدیریت تغییرات گزارشات عملکرد گزارش روزانه) آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 16 اسفند 1396