دوره آموزشی فرآيندهاي تأمين نيروي انساني در مرکز کرمان
دوره آموزشی «فرآيندهاي تأمين نيروي انساني» این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح دانایی، توانایی (مهارت)، نگرش فراگیران و حرکت به سوی بهبود و تعالی فردی، شغلی و سازمانی، آشنایی فراگیران با مراحل اداری تأمین نیروی انسانی و انسجام بخشی به فرآیندهای آن درسطح: کاربرد (حیطه شناختی) از شغل نیازسنجی شده: کارشناس اداری و از نیاز آموزشی: ارتقای مهارت­ های علمی و تخصصی کارشناسان اداری طراحی در مرکز کرمان از 26 تا 28 بهمن 1398 به مدت 20 ساعت (4 ساعت عملی و 16ساعت نظری)، توسط آقای حمیدرضا آشنا(مدرس دوره) در حال برگزاری است.

نظر به گستردگی قوانین و مقررات، وظایف و حساسیت امور محوله درخصوص شیوه­ های تأمین نیرو در مدیریت منابع انسانی، نبود مهارت­های تخصصی و نداشتن آگاهی به روز در این زمینه باعث کاهش سرعت در انجام بهینه فرآیندهای اداری، ابهام در پاسخ­گویی مناسب به ارباب رجوع توسط کارشناسان اداری و نیز ضرر و زیان سازمانی در حیطه نیروی انسانی شده است. این دوره به انسجام بخشی فرآیندهای تأمین نیرو در سطح سازمان کمک می­کند.

انتظار می­رود فراگیران پس از پایان دوره بتوانند قوانین و مقررات به روز حوزه تأمین نیروی انسانی را در فرآیند کار تطبیق دهند. بخشنامه­ ها، سیاست­ ها و فرآیندهای به روز تأمین نیروی انسانی (گزارش­ نویسی، مکاتبات، استعلام، کار با سیستم ­های مربوط) را بتوانند به­ درستی و با سرعت به­ کار گیرند. از سیستم جامع الگوی نیروی انسانی با سرعت و بدون خطا گزارش­گیری نموده و در خصوص انتخاب شیوه تأمین نیروی انسانی بهینه به مقامات فرادست گزارش مناسبی را ارائه دهند.

پیوستها

تاریخ انتشار: دوشنبه 28 بهمن 1398