برگزاری کارگاه"بازنویسی فیلمنامه (از ایده تا طرح) " ویژه عوامل برنامه سازدر معاونت سیما
کارگاه "باز نویسی فیلمنامه" از تاریخ 97/1/18تا 97/2/1 به مدت 32 ساعت با حضور20نفر ازمخاطبان و مدرس آن جناب آقای حمید رضا حافظی به مدت دو هفته در روزهای شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه از ساعت 9:30 الی 12:30 در سالن جلسات آموزش سیما برگزار می‏شود.

افزایش آگاهی فیلمنامه نویس و نویسنده در تسلط به رفع نواقص، توانمندی در مشکل یابی متون و پرورش جنبه های داستانی و رسانه ای آن ضرورت برگزاری چنین دوره هایی بوده است تا هر چه بیشتر اهمیت بازنویسی فیلمنامه مشخص شده و فراگیران با آموزش هایی در این حوزه بتوانند گام های موثر در ارتقای متون فیلمنامه با ضریب خطای کمتر را بردارند لذا آموزش معاونت سیما با همکاری کارشناسان این حوزه کارگاه مذکور را با هدف افزایش مهارت فراگیران در تجزیه و تحلیل متن‏های داستانی و تشخیص مشکلات طرح‏هـا و فیلمنامه ها به منظور یادگیری راه حل‏های مناسب در راستای رفع مشکلات در روند نگارش فیلمنامه طراحی نموده است.

 در این کارگاه مدرس به بحث و بررسی و انجام کارگاهی سرفصل‏های ذیل می‏پردازد:

-         پرورش ایده

-         ارزیابی مضمون

-         تحلیل شخصیت

-         تحلیل داستان

-         افزایش تنش

-         ساختار کلاسیک: ساختار سه پرده ای

-         حل مشکلات شروع و میانه داستان

-         پایان بندی جذاب

پیوستها

تاریخ انتشار: سه شنبه 21 فروردین 1397