برگزاری کارگاه آموزشی مجازی سازی سرور پیشرفته(VMWARE)در مرکز قم
کارگاه آموزشی مجازی سازی سرور پیشرفته(VMWARE)با هدف توانمندسازی فراگیران در زمینه نگهداری زیرساخت مجازی در محیط های بزرگ و عملیاتی با قابلیتHIGHLY AVAILABILITY وSCALABLE ویژه عناوین شغلی مهندس فنی، مهندس سخت ­افزار و شبکه و مهندس نرم ­افزار از تاریخ 14 تا 98/10/19 به مدت 50 ساعت با حضور مدرس کارگاه آقای سیدامید علوی در مرکز قم در حال برگزاری است.

     مجازی سازی سرور، جزء اصلی مراکز داده محسوب می شود و با امکان افزایش بهره وری در استفاده از بخش سخت افزاری  باعث کاهش هزینه ها در سازمان می شود. در صورت به کار نبردن تکنولوژی مجازی سازی سرور، هزینه های گزافی بابت خرید تجهیزات و توسعه فیزیکی و تامین برق و سرمایش اتاق سرور به هر مرکز و حوزه های ستادی سازمان صداوسیما تحمیل می شود. بنابراین اداره كل آموزش برای جلوگیری از این هزینه ها با برگزاري دو دوره مقدماتي فراگيران را با مفهوم مجازي سازی سرور و نحوه راه اندازي آن آشنا نموده و اكنون تصميم به برگزاري دوره تكميلي نحوه پيكره بندي و مديريتESXI NETWORKING و STORAGE، بهينه سازي تماميCOMPONENTهای مربوط بهvSPHERE، سیستم BACKUPگيري متمركز، عيب يابي خطاهاي عملياتي و شناسايي منشا آن و ... را دارد تا مهندسان و کارشناسان سخت­ افزار و شبکه در حوزه های ستادی و مراکز، توانمندی های لازم را برای طراحی، اجرا و نگهداری بستر مجازی سرورها به دست آورند که باعث صرفه جویی در هزینه ها و نیز آماده سازی زیر ساخت دسکتاپ مجازی می شود.

     فراگیران در این کارگاه آموزشی با مباحثِ ارتقاء و مدیریتHost، استفاده از ابزارVMware vCenterConverter، استفاده از ابزارVMware vRealize Operations Manager، امنیتvSphere، مدیریت منابع سخت افزاری Resources، بهینه سازی محیط مجازی سازی سرور، ارتقاءNetwork و رفع اشکال عملکردی در آن، ارتقاء و بهینه سازیStorage، بهینه سازیCPU، بهینه سازیMemory و بهینه سازی Virtual Machine and Cluster آشنا می­شوند.

 

پیوستها

تاریخ انتشار: چهارشنبه 18 دی 1398