برگزاری دوره آموزشی «شناسایی شبکه های اجتماعی فعال در عضوگیری وتبلیغ گروه های تروریستی»
دوره آموزشی «شناسایی شبکه های اجتماعی فعال در عضوگیری وتبلیغ گروه های تروریستی» در روز چهارشنبه تاریخ 95/8/19 در ساختمان اداره کل گزینش برگزار می شود.

برگزاری دوره آموزشی «شناسایی شبکه های اجتماعی فعال در عضوگیری وتبلیغ گروه های تروریستی»

به اطلاع می رساند، دوره آموزشی «شناسایی شبکه های اجتماعی فعال در عضوگیری وتبلیغ گروه های تروریستی» در روز چهارشنبه تاریخ 95/8/19 از ساعت 9 صبح لغایت 16 برای دعوت شدگان با عناوین شغلی مصاحبه گر، ارزیاب ومحقق در ساختمان اداره کل گزینش برگزار می شود.

تاریخ انتشار: یکشنبه 16 آبان 1395