سالروز وفات حضرت زينب کبري (سلام الله عليها)

سالروز وفات حضرت زينب کبري (سلام الله عليها)

پنجمین دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر

پنجمین دوره آموزش مجازی امر به معروف و نهی از منکر

اطلاعیه ثبت نام سومین آزمون الکترونیکی زبان و ادبیات فارسی (ویژه دانشجویان دوره های روزانه دانشگاه صداوسیما – تهران و قم)

اطلاعیه ثبت نام سومین آزمون الکترونیکی زبان و ادبیات فارسی
(ویژه دانشجویان دوره های روزانه دانشگاه صداوسیما – تهران و قم)

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه خبر (زمستان 1399)

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه خبر (زمستان 1399)

لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم اسفند ماه (9 تا 99/12/14)

لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده سازمان در هفته دوم اسفند ماه (9 تا 99/12/14)

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 1401- 1400

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و
 پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 1401- 1400

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه رادیو (زمستان 1399)

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه رادیو (زمستان 1399)

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه فنی (زمستان 1399)

برخی از دوره های آموزشی سازمان در حوزه فنی (زمستان 1399)

فعالیت های آموزشی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در رسانه ملی

فعالیت های آموزشی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در رسانه ملی

تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1399

تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1399

اطلاعیه

اطلاعیه

جهش آموزشی در عصر کرونا

جهش آموزشی در عصر کرونا

شتاب فعالیت های آموزشی در بستر فضای مجازی

شتاب فعالیت های آموزشی در بستر فضای مجازی

برنامه اجرایی دوره های آموزشی تا پایان سال جاری

برنامه اجرایی دوره های آموزشی تا پایان سال جاری

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس 2019 در مراکز آموزشی

راهنمای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس 2019 در مراکز آموزشی

شیوه نامه اجرایی فعالیت های آموزشی سازمان

شیوه نامه اجرایی فعالیت های آموزشی سازمان