اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی، انگلیسی و عربی تهران و مراکز در سال 1398(مرحله اول)

اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی، انگلیسی و عربی تهران و مراکز در سال 1398(مرحله اول)

20 نکته کلیدی برای شرکت‌کنندگان در نوبت اول آزمون‌های فارسی، انگلیسی و عربی 1398

20 نکته کلیدی برای شرکت‌کنندگان در نوبت اول آزمون‌های فارسی، انگلیسی و عربی 1398

برگزاری کارگاه آموزشی راهبری آزمون نگارش رسانه‌ای

برگزاری کارگاه آموزشی راهبری آزمون نگارش رسانه‌ای

استفاده رایگان از ظرفیت‌های آموزشی موسسات معتبر آموزشی

استفاده رایگان از ظرفیت‌های آموزشی موسسات معتبر آموزشی

برگزاری آزمون نهایی دوره آموزشی نظارت و راهنمایی آموزشی

برگزاری آزمون نهایی دوره آموزشی نظارت و راهنمایی آموزشی

آموزش سازمان در خدمت سلامت نظام اداری

آموزش سازمان در خدمت سلامت نظام اداری

مدیر طراحی آموزشی؛ از فرآیند شناسایی نیازهای آموزشی و تدوین تقویم آموزشی سال 1398 می‌گوید

مدیر طراحی آموزشی؛ از فرآیند شناسایی نیازهای آموزشی و تدوین تقویم آموزشی سال 1398 می‌گوید

امضای تفاهم نامه سه جانبه همکاری های مشترک آموزشی

امضای تفاهم نامه سه جانبه همکاری های مشترک آموزشی

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی بین «اداره کل آموزش صداوسیما با سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف»

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک آموزشی بین «اداره کل آموزش صداوسیما با سازمان
جهاد دانشگاهی صنعتی شریف»

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 99- 1398

اطلاعیه ثبت نام آزمون ورودي مقطع دكتري دانشگاه و پژوهشگاه عالي دفاع ملّي و تحقیقات راهبردی سال 99- 1398

تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1398

تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1398

معرفی کتاب: نویسندگی برای شنیدن: متونی برای تمرین، قواعد و روش‌ها

معرفی کتاب: نویسندگی برای شنیدن: متونی برای تمرین، قواعد و روش‌ها

منبع اصلی آزمون زبان فارسی سال 1398 منتشر شد

منبع اصلی آزمون زبان فارسی سال 1398 منتشر شد

آموزش محور توسعه

 آموزش محور توسعه

"پیک توسعه" بروشور مدیریتی

"پیک توسعه" بروشور مدیریتی