اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی، عربی و انگلیسی تهران ومراکز در سال 1396 (مرحله دوم)

اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی، عربی و انگلیسی تهران ومراکز در سال 1396 (مرحله دوم)

آموزش نرم افزار MAXQDA10

آموزش نرم افزار MAXQDA10

برگزاری دوره آموزشی حین خدمت مستند رادیویی (پیشرفته) در مرکزگیلان

برگزاری دوره آموزشی حین خدمت مستند رادیویی (پیشرفته) در مرکزگیلان

لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته جاری (96/7/29تا 96/8/4)

لیست دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در هفته جاری (96/7/29تا 96/8/4)

انتشار نمونه سئوالات و ویدیوی صوتی، تصویری دوره آمادگی آزمون زبان فارسی

انتشار نمونه سئوالات و ویدیوی صوتی، تصویری دوره آمادگی آزمون زبان فارسی

منابع مطالعاتی آزمون تصویر برداری ویژه کارگردانان ویدئو

منابع مطالعاتی آزمون تصویر برداری ویژه کارگردانان ویدئو

برگزاری کارگاه آموزشی منطقه ای"طنز تلویزیونی" در مرکز خوزستان

برگزاری  کارگاه آموزشی منطقه ای"طنز تلویزیونی" در مرکز خوزستان

برگزاری دوره الکترونیکی (همزمان)«سوژه­ یابی» ویژه خبرنگاران، دبیران خبر و گزارشگران

برگزاری دوره الکترونیکی (همزمان)«سوژه­ یابی» ویژه خبرنگاران، دبیران خبر و گزارشگران

برگزاری دوره آموزشیفنون تولید نمایش رادیویی درمرکز سیستان و بلوچستان

برگزاری دوره آموزشیفنون تولید نمایش رادیویی درمرکز سیستان و بلوچستان

گذری بر دانش و تجارب پیشین مدیریتی سازمان در بازنشر مجله «پیام مدیران»

گذری بر دانش و تجارب پیشین مدیریتی سازمان در بازنشر مجله «پیام مدیران»

تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1396

تقویم آموزشی کارکنان سازمان صدا و سیما سال 1396

دستور العمل معادل سازی گواهینامه های آموزشی غیرسازمانی

دستور العمل معادل سازی گواهینامه های آموزشی غیرسازمانی

نشریه تخصصی بسامد

نشریه تخصصی بسامد

منابع آموزشی نور و تصویر ویژه کارگردانان و تصویربرداران

منابع آموزشی نور و تصویر ویژه کارگردانان و تصویربرداران

جوشش چشمه زلال علم و دانش در جام جم

جوشش چشمه زلال علم و دانش در جام جم