سرخوش آن عیدی که آن بانی نور / ازکنار کعبه بنماید ظهور قلبها را مهر هم عهدی زند / از حرم بانک انا المهدی زند . . . عیدتان مبارک باد

سرخوش آن عیدی که آن بانی نور / ازکنار کعبه بنماید ظهور
قلبها را مهر هم عهدی زند / از حرم بانک انا المهدی زند . . .
عیدتان مبارک باد

نشست های آموزشی عوامل برنامه ساز انتخابات در معاونت سیما

نشست های آموزشی عوامل برنامه ساز انتخابات در معاونت سیما

جوشش چشمه زلال علم و دانش در جام جم

جوشش چشمه زلال علم و دانش در جام جم

اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی، عربی و انگلیسی تهران و مراکز در سال 1396 (مرحله اول)

اطلاعیه ثبت‌نام و برگزاری آزمون زبان فارسی، عربی و انگلیسی تهران و مراکز در سال 1396 (مرحله اول)

نشریه تخصصی بسامد

نشریه تخصصی بسامد

منابع آموزشی نور و تصویر ویژه کارگردانان و تصویربرداران

منابع آموزشی نور و تصویر ویژه کارگردانان و تصویربرداران

برگزاری دوره آموزشی یک روزه آینده پژوهی در صدا و سیمای مرکز کرمان

برگزاری دوره آموزشی یک روزه آینده پژوهی در صدا و سیمای مرکز کرمان

برگزاری دوره آموزشی درست نویسی خبر در مرکز قزوین

برگزاری دوره آموزشی درست نویسی خبر در مرکز قزوین

سوژه یابی صحیح خبر رمز اطلاع رسانی

سوژه یابی صحیح خبر رمز اطلاع رسانی

الگوی تعلیم وتربیت اقتصادی درسایه آموزش

الگوی تعلیم وتربیت اقتصادی درسایه آموزش

ضرورت آینده نگری در سطوح مدیریتی

ضرورت آینده نگری در سطوح مدیریتی

جریان های فکری در ایران را بهتر بشناسیم

جریان های فکری در ایران را بهتر بشناسیم

ارتقای استاندارد دوره های آموزشی در مراکز

ارتقای استاندارد دوره های آموزشی در مراکز

دستور العمل معادل سازی گواهینامه های آموزشی غیرسازمانی

دستور العمل معادل سازی گواهینامه های آموزشی غیرسازمانی

انتشار نمونه سئوالات و ویدیوی صوتی، تصویری دوره آمادگی آزمون زبان فارسی

انتشار نمونه سئوالات و ویدیوی صوتی، تصویری دوره آمادگی آزمون زبان فارسی

گذری بر دانش و تجارب پیشین مدیریتی سازمان در بازنشر مجله «پیام مدیران»

گذری بر دانش و تجارب پیشین مدیریتی سازمان در بازنشر مجله «پیام مدیران»

آموزش

آموزش